Brottarna/The wrestlers

Bältesspännarna i Bältesspännarparken i Göteborg. Statyn är från 1913 och är skapad av Johan Peter Molin. Foto taget 19 augusti 2012.
The Bältesspännarna ("belt tensioners") in Bältesspännarparken, Gothenburg Sweden. The statue is from 1913, designed by Johan Peter Molin. Photo shot August 19 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

Trädgårdsföreningen i augusti/The Garden Society in August

Tog en trevlig lång promenad i Trädgårdsföreningen, Göteborg en varm solig dag i augusti.
Foto taget 19 augusti 2012.
Took a nice long walk in The Garden Society of Gothenburg one warm sunny day in August.
Photo shot August 19 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

Vår i Slottsskogen/Spring in Slottsskogen

En vårdag vid Observatoriet i Slottsskogen, Göteborg. Foto taget 30 april 2009.
A spring day at the Observatory in Slottsskogen, Gothenburg Sweden. Photo shot April 30 2009.
Kamera/Camera: Casio Exilim EX-Z300.

Till den hemliga trädgården/To the secret garden

En gammal dörr i en mur som kanske leder till en hemlig trädgård. I närheten av Nya Varvet, Göteborg. Foto taget 1 juli 2012.
An old door in a wall that might lead to a secret garden. Close to Nya Varvet, Gothenburg Sweden. Photo shot July 1 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

Vinterpromenad/Winter walk

Vackra vinterdagar är inte så vanliga i Göteborg, så man får passa på att ta en promenad i parken när de inträffar. Foto taget 13 januari 2011.
Beautiful winter days aren't that common in Gothenburg Sweden, so you have to take the opportunity to take a walk in the park when they do occur.
Kamera/Camera: Casio Exilim EX-Z300.

Spårvägens ändhållplatser/Last tram stops

Användes förr för att visa ändhållplatsen på den aktuella spårvagnslinjen i Göteborg.
Foto taget 4 november 2012.
Formerly used to display the last stop on the current tram line in Gothenburg, Sweden.
Photo shot November 4 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

Vänta på mig!/Wait for me!

Några ute på en kanottur i augustisolen. I närheten av Järntorget och Esperantoplatsen, Göteborg. Foto taget 15 augusti 2012.
Some out on a canoe tour in the August sun. Close to Järntorget and Esperantoplatsen in Gothenburg, Sweden. Photo shot August 15 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

På en spårvagn/On a tram

En vapensköld på en av Spårvagnsällskapet Ringlinjens gamla spårvagnar i Göteborg.
Foto taget 4 november 2012.
A Coat of Arms on one of the Tramway Society Ringlinjen's old trams in Gothenburg, Sweden.
Photo shot November 4 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

RSS 2.0