Mmmmmmmmmmmmmmm........... Fudge!

Engelsk fudge i överflöd... mmmmmm.... På Gustav Adolfs Torg i Göteborg under Kulturkalaset.
Foto taget 16 augusti 2014.
English fudge galore... mmmmmm.... At Gustav Adolf's Torg in Gothenburg, Sweden during Kulturkalaset. Photo shot August 16 2014.
Kamera/Camera: Nikon CoolPix S3600.

Garanterat vampyrfritt!/Guaranteed vampire free!

Eller? Hur som helst smakar vitlök gott, även om den inte skulle skrämma bort vampyrerna... Ett av stånden på den Internationella matmarknaden på Gustav Adolfs Torg i Göteborg under Kulturkalaset.
Foto taget 16 augusti 2014.
Or? Anyway garlic tastes good, even if it would not scare away the vampires... One of the stalls at the International Food Market on Gustav Adolf's Torg in Gothenburg, Sweden during Kulturkalaset.
Photo shot August 16 2014.
Kamera/Camera: Nikon CoolPix S3600.

Med eller utan bröd?/With or without bun?

 
Det är en riktig grill... Grillad korv på Gustav Adolfs torg i Göteborg under Kulturkalaset. Foto taget 16 augusti 2014.
That is a real barbecue... Grilled sausage on Gustav Adolf's Torg in Gothenburg, Sweden during Kulturkalaset. Photo shot August 16 2014.
Kamera/Camera: Nikon CoolPix S3600.

Är någon hungrig?/Is anyone hungry?

Ett av alla matstånd på Gustav Adolfs Torg i Göteborg under Kulturkalaset.
Foto taget 16 augusti 2014.
One of all food stals at Gustav Adolf's Torg in Gothenburg, Sweden during Kulturkalaset.
Photo shot August 16 2014.
Kamera/Camera: Nikon CoolPix S3600.

RSS 2.0