Försvar/Defence

Gamla försvarsbyggnader i närheten av Nya Varvet, Göteborg. Foto taget 1 juli 2012.
Old fortifications close to Nya Varvet, Gothenburg Sweden. Photo shot July 1 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55. Omvandlat fotot till svartvitt, justerat nivåer och lagt på ett vignette lager/Converted photo to B/W, adjusted levels and added a vignette layer.
 

Balkonger/Balconies

Balkonger i olika färger och former vid Älvstranden, Göteborg. Foto taget 23 oktober 2011.
Balconies in different colours and shapes at Älvstranden, Gothenburg Sweden. Photo shot October 23 2011.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55. Justerat kontrast och skärpa/Adjusted contrast and sharpness.
 

Säker/Secure

En av de där stadiga sakerna som man förtöjer båtar i vid Älvstranden, Göteborg. Foto taget 23 oktober 2011.
One of those solid things you tie up boats to at Älvstranden, Gothenburg Sweden. Photo shot October 23 2011.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55.
 

Röda hus/Red houses

Lite ovanliga röda trähus i närheten av Nya Varvsallén i Göteborg. Foto taget 1 juli 2012.
A bit unusual red wooden houses near Nya Varvsallén in Gothenburg, Sweden. Photo shot July 1 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55.
Justerat kontrast, skärpa och mättnad/Adjusted contrast, sharpness and saturation.
 

Flytande.../Liquid...

En del av oljeraffinaderierna i Göteborg. Foto taget 1 juli 2012.
Some of the oil refineries in Gothenburg, Sweden. Photo shot July 1 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55.
Justerat kontrast och skärpa en aning/Adjusted contrast and sharpness slightly.
 

Vid gränden/By the alleyway

Gamla industribyggnader i Klippan, Göteborg. Foto taget 1 juli 2012.
Old industrial building in Klippan, Gothenburg Sweden. Photo shot July 1 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55.
Justerat kontrast och skärpa en aning/Adjusted contrast and sharpness slightly.
 

Under bron/Under the bridge

Röda Sten Konsthall under Älvsborgsbron i Göteborg. Foto taget 1 juli 2012.
Röda Sten Art Centre under Älvsborg bridge in Gothenburg, Sweden. Photo shot July 1 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55.
Justerat ljus och skärpa en aning/Adjusted light and sharpness slightly.

RSS 2.0