Runda huset/The round house

Ett färggrant runt hus vid Lindholmen på Hisingen i Göteborg. Foto taget 23 oktober 2011.
A colourful round house at Lindholmen on Hisingen in Gothenburg, Sweden. Photo shot October 23 2011.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.
 

De långa.../The tall ones...

Några långa skorstenar vid Esperantoplatsen i Göteborg. Foto taget 15 augusti 2012.
Some tall chimneys at Esperantoplatsen in Gothenburg, Sweden. Photo shot August 15 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

Järnstaket/Iron fence

Ett järnstaket framför en av de ståtliga byggnaderna längs Vasagatan i Göteborg.
Foto taget 25 augusti 2012.
An iron fence in front of one of the stately buildings along Vasagatan in Gothenburg, Sweden.
Photo shot August 25 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

Gammalt & nytt/Old & new

Gamla kvarter nära Vasagatan, Göteborg. Foto taget 25 augusti 2012.
Old quarters close to Vasagatan in Gothenburg, Sweden. Photo shot August 25 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

Fängelsehåla?/Dungeon?

En del av det gamla befästningsverket nära Esperantoplatsen i Göteborg. Foto taget 15 augusti 2012.
A part of the old fortifications near Esperantoplatsen in Gothenburg, Sweden. Photo shot August 15 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

En gata/A street

En liten sidogata till Linnégatan i Göteborg en vanlig eftermiddag... Foto taget 24 augusti 2012.
A small side street to Linnégatan in Gothenburg, Sweden on a regular afternoon... Photo shot August 24 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

Grinden/The Gate

En grind till en bakgård efter Molinsgatan i Göteborg. Foto taget 25 augusti 2012.
A gate to a backyard along Molinsgatan in Gothenburg, Sweden. Photo shot August 25 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

Raised Fist @ Liseberg, Göteborg/Gothenburg 7

Vokalisten i Raised Fist under Kulturkalaset vid spelningen på Liseberg i Göteborg. Undrar vad han sa just då... Foto taget 14 augusti 2012.
The vocalist of Raised Fist during Kulturkalaset at the gig at Liseberg in Gothenburg, Sweden. Wonder what he said just then... Photo shot August 14 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

På hörnet/On the corner

Ett vackert gammalt stenhus nära Vasaplatsen, Göteborg. Foto taget 25 augusti 2012.
A beautiful old stone building close to Vasaplatsen, Gothenburg Sweden. Photo shot August 25 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

Gammal och vacker/Old and beautiful

Viktoriahuset vid Prinsgatan i Göteborg. Foto taget 24 augusti 2012.
The Viktoria House at Prinsgatan in Gothenburg, Sweden. Photo shot August 24 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

RSS 2.0