Kvinna vid havet/Woman by the sea

"Kvinna vid havet" eller "Sjömanshustrun" som står på sitt torn och väntar på att sin man/son ska återvända från havet. En staty av Ivar Johnsson som restes 1933 till minne över de svenska sjömän som omkom under Första Världskriget. På tornets sockel finns namnen över de 690 sjömännen och de 98 förlista fartygen. Du hittar statyn vid Sjöfartsmuseet vid Stigbergstorget i Göteborg, Sverige. Foto taget 1 maj 2013.
"Woman at the sea" or "Seaman's wife" standing on it's tower, waiting for her husband/son to return from the sea. A statue of Ivar Johnsson erected in 1933 in memory of the Swedish sailors who died during the First World War. At the tower's base are the names of the 690 sailors and 98 sunken ships. You'll find the statue at the Maritime Museum at Stigbergstorget in Gothenburg, Sweden. Photo shot May 1, 2013.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 55-200.
 

Det målade huset/The painted house

Vid korsningen Viktoriagatan/Vasagatan i Göteborg hittar du det här vackra målade huset... Foto taget 25 augusti 2012.
At the junction of Viktoriagatan/Vasagatan in Gothenburg, Sweden you will find this beautiful painted house. Photo shot on August 25, 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.
 
 

Det var en gång.../Once upon a time...

"Lilla Klämman", ett litet rött hus byggt ca 1780 och ligger i Gathenhielmska Kulturreservatet vid Pölgatan i Majorna, Göteborg. Kulturreservatet bildades 1936 efter omfattande protester från stadens invånare angående planerad rivning och nybebyggelse av området. Området är 150x150 meter stort och byggnaderna är från 1720-talet till senare 1800-talet. Foto taget 1 maj 2013.
"Lilla Klämman", a small red house built around 1780 and is located in Gathenhielmska Culture Reserve at Pölgatan in Majorna, Gothenburg Sweden. The Culture Reserve was formed in 1936 after widespread protests from city residents about the planned demolition and new development of the area. The area is 150x150 meters wide and the buildings are from the 1720s to the later 1800s. Photo shot on May 1, 2013.
Kamera/Camera: Casio Exilim EX-ZS5.
 
 

Vid en gata/At a street

 Något så vanligt som några träpallar vid en byggarbetsplats i centrala Göteborg. Foto taget 24 november 2013.
 Something as common as some wooden pallets at a construction site in central Gothenburg, Sweden. Photo shot November 24, 2013.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.
 

Hus i Majorna/Houses in Majorna

 Den här typen av hus kallas för Landshövdingehus och dessa ligger i korsningen Godhemsgatan/Kungsladugårdsgatan i Majorna, Göteborg. Foto taget 21 april 2014.
 This type of house is called Landshövdingehus and these lie at the intersection Godhemsgatan/Kungsladugårdsgatan in a part of Gothenburg, Sweden that's called Majorna. Photo shot April 22, 2014.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.
 
 

Vid kyrkogården/At the cemetary

 Västra Kyrkogården i Göteborg är så lugn och tyst och framför allt väldigt vacker, särskilt på våren. Foto taget 17 maj 2014.
 Västra Kyrkogården (a large cemetary) in Gothenburg, Sweden is so calm and quiet and above all very beautiful, especially in spring. Photo shot May 17, 2014.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.
 
 

RSS 2.0