I förarhytten/In the driver's cabin

Detalj av körreglagen i en av de vackra gamla spårvagnarna som en gång trafikerade Göteborgs spårvagnsnät. Foto taget 4 november 2012.
Detail of the driving controls in one of the beautiful old trams that once served the Gothenburg tram network, Sweden. Photo shot November 4 2012.
Kamera/Camera: Sony S390. Objektiv/Lens: 18-55.

Utbildning/Education

Vid entrén till Chalmers tekniska högskola i Göteborg bildad 1829, hittar du denna vackra "vapensköld". Skolan bildades med grundtanken att fattiga barn skulle få gå i skolan och få en bra utbildning. Foto taget 30 september 2012.
At the entrance to the Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden founded in 1829, you will find this beautiful "Coat of Arms". The school was formed with the basic idea that poor children would be able to go to school and get a good education. Photo shot September 30 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 55-200.

Spårvagnsdimma/Tram mist

En dimmig februaridag vid spårvägskorsningen mellan Botaniska trädgården och Linnéplatsen i Göteborg. Foto taget 27 februari 2013.
A misty February day at the tram crossing between the Botanical Garden and Linnéplatsen in Gothenburg, Sweden. Photo shot February 27 2013.
Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 55-200.

Början på något nytt/Start of something new

Ombyggnad av spårvagnshållplatsen på Frölunda Torg (strax söder om Göteborg).
Foto taget 4 oktober 2008.
Rebuilding the tram stop at Frölunda Torg (just south of Gothenburg, Sweden).
Photo shot October 4 2008.
Kamera/Camera: Casio Exilim EX-Z700.

Nytt/New

En del av de nya husen på Frölunda Torg (strax söder om Göteborg). Foto taget 29 april 2012.
Some of the new houses at Frölunda Torg (just south of Gothenburg, Sweden).
Photo shot April 29 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.
 

I väntan på.../In expectation of

... att det nya resecentret skulle byggas vid Frölunda Torg (strax söder om Göteborg), fick en del klara sig med tillfälliga lokaler. Foto taget 29 april 2012.
... the new travel center would be built at Frölunda Torg (just south of Gothenburg, Sweden), some had to manage with temporary premises. Photo shot April 29 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

RSS 2.0