Till andra sidan.../To the other side...

Till andra sidan av vad kan man ju undra? Ett maskhål? Ett avgasrör? En flygplansmotor? Vad? Den här gången är det helt enkelt en rutschkana i Högsbohöjd, Göteborg. Foto taget 1 juni 2013.
To the other side of what one can wonder? A wormhole? An exhaust pipe? An aircraft engine? What? This time, it's simply a slide in Högsbohöjd, Gothenburg Sweden. Photo shot June 1 2013.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.
 
 

De gråa husens kvarter/The gray houses block

En välkänd vy från spårvagnen vid Marconigatan på väg till Frölunda Torg i Västra Frölunda (Göteborg). Foto taget 1 juni 2013.
A well-known view from the tram at Marconigatan heading to Frölunda Torg in Västra Frölunda (Gothenburg, Sweden). Photo shot June 1 2013.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.
 
 

Piraterna kommer!/The pirates are coming!

Ja, jag är inte säker men de har i alla fall lämnat spår efter sig... Vid Ruddalen, Göteborg.
Foto taget 1 juni 2013.
Well, I'm not sure but they have nevertheless left traces... At Ruddalen, Gothenburg Sweden.
Photo shot June 1 2013.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.
 
 

Saker man hittar i skogen/Things you find in the woods

Tog en promenad i ett skogsområde och hittade detta... ett kassaskåp... sprängt och helt bränd inuti. Konstiga saker man kan hitta på en skogspromenad nära Ruddalen i Göteborg...
Foto taget 1 juni 2013.
Took a walk in a wooded area and found this ... a safe ... exploded and completely burnt inside. Weird things one can find on a walk in the woods near Ruddalen in Gothenburg, Sweden...
Photo shot June 1 2013.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.
 

RSS 2.0