Tidsresa/Time travel

Interiören i en gammal spårvagn som finns hos Spårvägsällskapet Ringlinjen i Göteborg.
Foto taget 4 november 2012.
The interior of an old tram held by the Tramway Society Ringlinjen in Gothenburg, Sweden.
Photo shot November 4 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

På hörnet/On the corner

Ett litet gatukök på hörnet av Grönsakstorget i Göteborg. Foto taget 4 november 2012.
A small snack bar/take away place on the corner of Grönsakstorget in Gothenburg, Sweden.
Photo shot November 4 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

Röd buss/Red bus

En underbar, röd gammal buss som verkar har körts i Sandviken. Såg denna röda skönhet i Gårdahallen, Göteborg där Spårvägsällskapet Ringlinjen huserar. De hade öppet hus söndagen den 4 november 2012 och många gamla spårvagnar och bussar fanns att se där. Foto taget 4 november 2012.
A wonderful, red old bus that seems to have been run in Sandviken. Saw this red beauty at Gårdahallen in Gothenburg, Sweden where the Tramway Society Ringlinjen houses. They had an open house on Sunday November 4 2012 and there where a lot of old trams and busses to be seen there. Photo shot November 4 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Objektiv/Lens: 18-55.

RSS 2.0