Stjärnhus/Star houses

Stjärnhusen vid Frölunda torg, Göteborg. Foto taget 29 april 2012.
The Star houses at Frölunda square, Gothenburg Sweden. Photo shot April 29 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55. Fotot aningen beskuret/Photo slightly cropped.

Mot skyn/To the sky

  Detalj av en staty vid Masthuggstorget i Göteborg. Foto taget 30 april 2012.
Detail of a statue at Masthuggstorget in Gothenburg, Sweden. Photo shot April 30 2012.
Kamera/Camera: Casio Exilim EX-ZS5.

Titta upp/Look up


Ibland måste man komma ihåg att titta upp. Någonstans längs Karl Johansgatan, Göteborg. Foto taget 30 april 2012.
Sometimes you need to remember to look up. Somewhere along Karl Johansgatan, Gothenburg Sweden. Photo shot April 30 2012.
Kamera/Camera: Casio Exilim EX-ZS5.

I vila/At rest


En staty i Slottsskogen, Göteborg. Foto taget 9 december 2010.
A statue in Slottsskogen, Gothenburg, Sweden. Photo shot December 9 2010.
Kamera/Camera: Casio Exilim EX-Z300. Justerat kontrast en aning/Adjusted contrast slightly.

Hörnhus/Corner house


Ett stort gammalt hörnhus i närheten av Skansen Kronan, Göteborg. Foto taget 27 maj 2012.
A large old corner house close to Skansen Kronan (which is a redoubt), Gothenburg Sweden. Photo shot May 27 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55.

Höstlugn/Autumn calm


Höstlugn i Lindholmen, Göteborg. Foto taget 23 oktober 2011.
Autumn calm in Lindholmen, Gothenburg Sweden. Photo shot October 23 2011.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55.

Redo.../Ready...


Så fort all is och snö är borta och solen tittar fram kommer dessa blänkande saker fram. Såg den här skönheten i närheten av Slottsskogen, Göteborg. Foto taget 27 maj 2012.
As soon as all the ice and snow is gone and the sun comes out these shiny things comes out. Saw this beauty close to Slottsskogen, Gothenburg Sweden. Photo shot May 27 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55.
Justerat kontrast och ljust en aning/Adjusted contrast and light slightly.

Den stora kranen/The big crane


När jag säger stor menar jag egentligen enorm. Man förstår inte hur stor den är förrän man står brevid den. Den 84 meter höga kranen vid Eriksberg, Göteborg, användes när man fortfarande byggde stora båtar i den här staden. Många av de gamla hamn- och industriområdena i Göteborg bl.a. Eriksberg är numera lite "finare" bostadsområden. Foto taget 13 maj 2012.
When I say big I really mean enormous. You don't understand how large it is before you stand next to it. The 84 meter high crane at Eriksberg, Gothenburg Sweden, was used while they still built large boats in this town. Many of the old port and industrial areas in Gothenburg including Eriksberg is now a bit "posh" residential areas. Photo shot May 13 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55.

En bänk för dig/A bench for you


En tom bänk i Högsbohöjd, Göteborg, i väntan på att bli använd. Foto taget 29 april 2012.
An empty bench in Högsbohöjd, Gothenburg Sweden, in wait to be used. Photo shot April 29 2012.
Kamera/Camera: Sony A390. Lins/Lens: 18-55.

RSS 2.0